Giờ cấm xe du lịch lưu thông tại Phố cổ Hội An

Thông báo giờ cấm xe du lịch lưu thông tại phố cổ Hội An

Thông báo chính thức từ Hội An.
Tóm tắt sơ lược:
1. Từ 11:00 đến 13:30 cấm xe trên 25 chỗ lưu thông trong phố cổ
2. Từ 13:30 đến 16:00 các loại xe có thể ra vào đón trả khách nhưng cấm đậu. Chỉ được đậu trong bãi xe quảng trường hoặc bãi xe chợ đêm.
3. Từ 16:00 đến 21:00 cấm xe trên 25 chỗ lưu thông trong phố cổ.
Lưu ý: những xe nào vào đậu được trong bãi xe quảng trường hoặc chợ đêm có thể ra được theo đường Cao Hồng Lãnh (bãi xe quảng trường và bãi xe chợ đêm chỉ chứa được khoảng 20-25 xe 45 chỗ)
Anh chị em đọc kỹ và nhắc trưởng đoàn để tránh việc hiểu lầm nhau trên đường tour.

Bài viết liên quan